HAKKIMDA

Dr. Zeynep Armay
Klinik Psikolog / Psikoonkolog.

 

Dr. Zeynep Armay, Klinik Psikoloji uzmanlık eğitimini (MA) Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkoloji Bilim Dalında gerçekleştirdiği ikinci üst uzmanlık eğitiminden (MSc)  sonra, ABD’de psikoloji doktorasını (PhD) tamamlamıştır.

Dr. Zeynep Armay, klinik psikoloji uzmanlık tezini psikolojik travma üzerinde tamamlamış, 3 sene süreyle özellikle Afyon ve Düzce başta olmak üzere, değişik bölgelerde depremzedeler ile klinik çalışma ve araştırmalar yürütmüştür. Aynı zamanda iki sene süreyle gönüllü klinik psikolog olarak sokak çocukları ile çalışmalar yürütmüştür. Uzmanlığı sonrası bir yıl süreyle Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinde, Psikolojik Travma ile ilgili uluslar arası bir projede görev almıştır. Hastalık Algısı ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlilik, güvenilirlik çalışmasını yapmıştır (http://www.uib.no/ipq/). 

İkinci uzmanlığında kanser hastaları ve fiziksel hastalıkları olan kişiler üzerinde eğitimini ve pratiğini tamamlamıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde birer sene klinik pratiğini tamamlamıştır. Klinik psikolog, psiko-onkolog ve psikoterapisttir. Kanser hastaları ve kanser hastası yakınlarıyla klinik çalışmalarını sürdürmekte ve sağlık psikolojisi ve psiko-onkoloji alanında aktif olarak süpervizyon ve eğitimler vermektedir.

Dr. Zeynep Armay, ergen ve yetişkinlerle, özellikle depresyon, kişilik bozuklukları, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, yeme bozuklukları üzerine klinik çalışmasını sürdürmektedir. Bireysel/grup süpervizyonları  vermektedir.

Psiko-onkoloji alanında uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlarının yanı sıra yardımcı yazar olarak psiko-onkoloji kitabını yazmıştır.
 

 

Yayınlar ve Uluslararası Sunumlar:

 

Eyrenci A., Armay Z., Mesters I., Kok G. (2014). Akciğer Kanseri Hastalarında Tanı Aldıktan Sonraki Sigara İçme Davranışları:Hastalık Algısı ve Baş Etme Becerilerini Tanı Aldıktan Sonraki Sigara İçme Davranışları Üzerine Etkisi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, 9-12 Nisan 2014, Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi."
Armay Z. (2000) Heinz Hartmann- The father of the Ego Psychology, Catharsis Psychology Students Journal, Boğaziçi Üniversitesi.
Armay Z. (2001). Depremzedelerde Akut Stress ve Disosiyasyon, Yüksek Lisans Tezi (MA), Boğaziçi Üniversitesi.
Armay Z., Elal-Lawrence G. (2001) Acute Stress and Dissociation on Earthquake Survivors, MA Thesis, ISTSS poster sunumu, New Orleans
Armay Z. (2006) Hastalık Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Yüksek Lisans Tezi (MSc), İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü.
Armay Z. (2006) Illness Perception in Cancer Patients, Poster presentation in 9th World Congress of Psychooncology (IPOS), London.
Armay Z., Özkan S. (2007) Transcultural Aspects of Cancer, Poster presentation in 2007 EACLPP Congress.
Armay Z., Özkan M, Kocaman N., Özkan S. (2007) Hastalık Algısı Ölçeğinin Kanser Hastalarında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Klinik Psikiyatri,10.192-200.
Kocaman N., Özkan M, Armay Z., Özkan S. (2007. Hastalık Algısı Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8,271.280.
Özkan S., Armay Z. (2007) Psikoonkoloji, Novartis, İstanbul.
Armay Z. (2009) Stress and burnout in the Cancer treatment team, Sempozyum sunumu, 11th World Congress of Psycho-oncology (IPOS), Vienna.
Grassi L, Özkan M, Armay Z. (2010) Pychooncological perspectives on pain, Sempozyum sunumu, 12th World Congress of Psycho-oncology (IPOS), Canada, Quebec.
Armay Z. Palliative Care in Cancer, Sempozyum sunumu, 12th World Congress of Psycho-oncology (IPOS), Canada, Quebec.
Özkan S., Özkan M, Armay Z. (2011) Cultural Meaning of Cancer Suffering, Journal of Pediatric Hematology/Oncology, 33,102–104.
Özkan S, Özkan M, Armay Z. (2010) The Disease Burden of Mastectomy: Turkish perspective and Impact on the Patient and Family. Handbook of Disease Burden and
Özkan S, Özkan M, Armay Z. (2010) The Disease Burden of Mastectomy: Turkish perspective and Impact on the Patient and Family. Handbook of Disease Burden and
Armay Z. Özkan S. (2011) Culturally Sensitive Approaches in Psycho-oncology: Workshop presented in 13th World Congress of Psycho-oncology, Antalya.
Armay Z. (2011) The Biopsychosocial Approach to Cancer Treatment in Turkey: Current Difficulties and Barriers, Published PhD Thesis