SOSYAL ANKSİYETE

< Geri dön

SOSYAL ANKSİYETE NEDİR?

Sosyal Anksiyete, başkalarıyla etkileşimde bulunmayı gerektiren sosyal durumlardan duyulan endişe ve kronik kaygı olarak tanımlanabilir.

Temelinde insanlar tarafından eleştirilmek ve yargılanmaktan duyulan korkunun olduğu söylenebilir. Hayatın her alanında etkisi olabilecek bir anksiyete bozukluğudur.

SOSYAL ANKSİYETENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaygı duyulan sosyal durumla karşılaşıldığında; yüz kızarması, terleme, hızlı soluk alıp verme, kalp çarpıntısı, ağız kuruluğu, kaslarda gerginlik ve sindirim sisteminde rahatsızlık gibi bedensel yakınmalar görülebilir.

Kişi sürekli olarak hata yapmaması, başkalarının önünde küçük düşmemesi ve mükemmel olması gerektiğini düşündüğü için kaygı düzeyi artar. Bu kaygı, panik atağa dönüşebilir ve sosyal anksiyete yaşayan kişi sosyal ortamlardan çeşitli bahanelerle kaçınmaya başlayabilir.

SOSYAL ANKSİYETE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Sosyal Anksiyetesi olanlar dışarıdan bakıldığında sessiz, utangaç, ilgisiz veya soğuk görünebilirler. Sosyal anksiyetesi olan kişiler aslında, başka insanlara etkileşim içinde bulunmak ve arkadaş gruplarına dahil olmak isterler. Ancak yaşadıkları korku ve kaygılar, sosyal ortamlarda rahat hissetmelerinin ve arkadaş edinebilmelerinin önüne geçer. Sosyal anksiyete daha çok içe dönük kişilerde görülür. Bu kişiler sosyal bir ortama girdikleri zaman başkalarıyla olan diyaloglarından çok bedenlerinde meydana gelen değişikliklere konsantre olurlar. Kalp atışlarına odaklanmak, yüzlerinin kızarıp kızarmadığını kontrol etmek gibi davranışlara yönelirler ve dışarıdan bakanların bu semptomları fark edeceğini düşünerek kaygılanırlar. Bu da onları içe kapanık hale getirir.


SOSYAL ANKSİYETEYİ TETİKLEYEN DURUMLAR NELERDİR?

Yeni insanlarla tanışmak

Göz kontağı kurmak zorunda kalmak

Topluluk içinde konuşma yapmak zorunda kalmak

Başkalarının önünde yemek yemek ya da yazı yazmak

İlginin üzerlerinde olduğu durumlar

Kendileri hakkında yapılan şaka ve eleştirilere maruz kalmak

Bir işi yaparken başkası tarafından gözlemlenmekSOSYAL ANKSİYETENİN TEDAVİSİ NASILDIR?

Sosyal anksiyete kontrol altına alınmadığı takdirde günlük hayatın işlevselliğini, sosyal aktiviteleri ve ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Sosyal anksiyetenin tedavisiyle ilgili yapılan çalışmalar Bilişsel Terapi ile en başarılı sonuçların alındığını göstermiştir. Gerekli durumlarda psikiyatrik tedavi ile birlikte yürütülen psikoterapinin tedavide yeri büyüktür. Ayrıca bu anksiyete bozukluğunun tedavisinde terapi gruplarından da yararlanılır. Terapi gruplarında sosyal anksiyeteye sahip kişilerin sorunlarını birbirleriyle paylaşarak sosyal bir etkileşimde bulunmaları tedavi süresince son derece faydalı olmaktadır.