SOSYAL ANKSİYETE

< Geri dön

  SOSYAL ANKSİYETE NEDİR?

 

 Sosyal Anksiyete başkalarıyla etkileşimde bulunmayı gerektiren sosyal durumlardan duyulan endişe ve kronik kaygı olarak adlandırılabilir. 

 Temelinde insanlar tarafından eleştirilmek ve yargılanmaktan duyulan bir korku olduğu söylenebilir. Kişinin hayatının her alanında etkisi olabilecek bir anksiyete bozukluğudur.

 

  SOSYAL ANKSİYETENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

 

 Kaygı duyulan sosyal durumla karşılaşıldığında yüz kızarması, terleme, hızlı soluk alıp verme, kalp çarpıntısı, ağız kuruluğu, kaslarda gerginlik ve sindirim sisteminde rahatsızlık gibi bedensel yakınmalar görülebilir. 

 Kişi sürekli olarak hata yapmaması, başkalarının önünde küçük düşmemesi ve mükemmel olması gerektiğini düşündüğü için kaygı düzeyi artar. Bu kaygı panik atağa dönüşebilir ve kişi sosyal ortamlardan çeşitli bahanelerle kaçınmaya başlayabilir. 

 

  SOSYAL ANKSİYETE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

 

 Sosyal Anksiyetesi olanlar dışardan bakıldığında sessiz, utangaç, ilgisiz veya soğuk görünebilirler. Aslında, sosyal anksiyetesi olan kişiler başka insanlara etkileşim içinde ve arkadaş gruplarına dahil olmak isterler. Ancak korkuları ve kaygıları, sosyal ortamlarda rahat olmalarının ve arkadaş edinebilmelerinin önüne geçer. Sosyal anksiyete daha çok içe dönük kişilerde görülür. Bu kişiler sosyal ortamlara girdikleri zaman başkalarıyla olan diyaloglarından çok bedenlerinde meydana gelen değişikliklere konsantre olurlar. Kalp atışlarına odaklanır, yüzlerinin kızarıp kızarmadığını kontrol ederler. Dışardan bakanların bu semptomları fark edeceğini düşünüp kaygılanırlar. Bu da onları daha da içe kapanık hale getirir.

 

  SOSYAL ANKSİYETEYİ TETİKLEYEN DURUMLAR NELERDİR?

 

 Yeni insanlarla tanışmak

 Göz kontağı kurmak zorunda kalmak

 İnsan içinde konuşma yapmak zorunda kalmak

 Başkalarının önünde yemek yemek ya da yazı yazmak

 İlginin üzerlerinde olduğu durumlar

 Kendi hakkında yapılan şaka ve eleştirilere maruz kalmak

 Bir işi yaparken başkası tarafından gözlemlenmek

 

  SOSYAL ANKSİYETENİN TEDAVİSİ NEDİR?

 

 Sosyal anksiyete kontrol altına alınmadığı takdirde günlük hayatın işlevselliğini, sosyal aktiviteleri ve ilişkileri olumsuz etkiler. Sosyal anksiyetenin tedavisiyle ilgili yapılan çalışmalar Bilişsel terapi ile en başarılı sonuçların alındığını göstermiştir. Gerekli durumlarda psikiyatrik tedavi ile birlikte yürütülen psikoterapinin tedavide yeri büyüktür. Ayrıca bu anksiyete bozukluğunun tedavisinde terapi gruplarından da yararlanılır. Terapi gruplarında sosyal anksiyeteye sahip kişilerin sorunlarını birbirleriyle paylaşarak sosyal bir etkileşimde bulunmaları tedavi süresince çok faydalı olmaktadır.