Özgeçmiş

Psk. Dr. Zeynep Armay, Klinik Psikoloji uzmanlık eğitimini (MA) Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkoloji Bilim Dalında gerçekleştirdiği ikinci üst uzmanlık eğitiminden (MSc) sonra, ABD’de psikoloji doktorasını (PhD) tamamlamıştır.

Psk. Dr. Zeynep Armay, klinik psikoloji uzmanlık tezini psikolojik travma üzerinde tamamlamış; 3 yıl boyunca Afyon ve Düzce başta olmak üzere farklı bölgelerde depremzedeler ile klinik çalışma ve araştırmalar yürütmüştür. Aynı zamanda 2 yıl boyunca gönüllü klinik psikolog olarak sokak çocukları ile çalışmalar yapmıştır. Uzmanlığı sonrası 1 yıl süreyle Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinde, travma ile ilgili uluslararası bir projede görev almıştır. Hastalık Algısı ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve geçerlilik, güvenilirlik çalışmasını yapmıştır (http://www.uib.no/ipq/).

İkinci uzmanlığında kanser hastaları ve fiziksel hastalıkları olan kişiler üzerinde eğitimini ve pratiğini tamamlamıştır. Ardından İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde klinik psikoloji ve psikoonkoloji pratiklerini tamamlamıştır. Psk. Dr. Zeynep Armay klinik psikolog, psikoonkologtur.

Ocak 2017’de New York’da bulunan Memorial Sloan Kettering Hastanesinde gerçekleştirilen kanser hastaları ile çalışan klinisyenler için Anlam Odaklı Psikoterapi Eğitim Programını tamamlamıştır. Anlam Odaklı Psikoterapi modalitesinin kültürel adaptasyonu ve çevirisi çalışmalarında aktif olarak yer almıştır.

Ergen ve yetişkinlerle özellikle depresyon, kişilik bozuklukları, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları ve yeme bozuklukları üzerine klinik çalışmalarına devam etmektedir. Bireysel ve grup süpervizyonlarını ve talep doğrultusunda Türkçe’nin yanında İngilizce terapilerini de sürdürmektedir.

Psikoonkoloji alanında uluslararası ve ulusal dergilerdeki yayınlarının yanı sıra, yardımcı yazar olarak da Psikoonkoloji kitabını yazmıştır.

Klinik psikolog ve psikoonkolog Dr. Zeynep Armay kanser hastaları ve kanser hastası yakınlarıyla klinik çalışmalarını sürdürmekte, Nişantaşı’nda bulunan ofisinde sağlık psikolojisi ve psikoonkoloji alanında aktif olarak süpervizyon ve eğitimler vermektedir.