PSİKOONKOLOJİ

Son dönemlerin en zorlayıcı hastalıklarından olan kanser, kompleks tedavi süreçlerini gündeme getiren ve hem yaşayan kişi ve yakınlarında hem de toplumda korku yaratan bir hastalıktır. Böyle zorlayıcı bir deneyimi yaşayan kişilerin ve ailelerinin  psikolojisi tüm tedavi içerisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kanseri bir yaşam krizi olarak düşündüğümüzde, karşımıza bireylerin günlük hayatlarını, yaşamdaki rol ve ilişkilerini doğrudan etkileyen bir hastalık çıkmaktadır. Kanserle karşılaşma süresince çeşitli duygusal tepkilerin olması çok olağan ve beklenen bir durumdur.

Kanser hastalarının psikolojik durumları ile ilgili yapılan çalışmalar hem hasta hem de hasta yakınlarının yarısına yakınında psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar olduğunu göstermektedir. Depresif spektrum bozukluklardan anksiyete bozukluklarına, uyum sorunlarından sosyal ve ilişkisel zorlanmalara kadar geniş bir yelpazede olan bu zorlanmalar hem kişiyi hem de tedavi sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.


Psikoonkoloji (kanser psikolojisi); kanserin hasta, aile ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkileri ile psikolojik ve davranışsal faktörlerin kanser risk ve seyrindeki etkilerini araştıran ve kanser hastalarına psikolojik tıp hizmetleri sunan bir alandır. Psikoonkoloji kanser tedavisindeki gelişmelerle birlikte önem kazanarak günümüzde de tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak yayılmakta ve gelişmektedir.