PSİKOTERAPİ

Geniş tanımıyla psikoterapi gündelik yaşam krizleri ve psikolojik sorunların çözümlenmesinde etkili olan bir yöntemler bütünü olarak tanımlanabilir. Gündelik yaşam zorlanmaları, travmatik deneyimler, ilişki sorunları, fiziksel hastalıklar ve kayıplar, depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, çeşitli fobiler gibi bir çok psikolojik sorun psikoterapinin oldukça etkin olduğu alanlar arasında sayılabilir. Terapiler, bireysel, çift ve grup terapileri olarak farklı şekillerde uygulanabilir. Psikoterapi ve ilaç tedavisinin birlikte kullanılmasının etkin olduğu durumlar olduğu gibi, yalnızca ilaç tedavisinin veya yalnızca psikoterapinin kullanımını gerektiren durumlarda da vardır.