YAYINLAR VE ULUSLARARASI SUNUMLAR

Yayınlar ve Uluslararası Sunumlar:

 

Eyrenci A., Armay Z., Mesters I., Kok G. (2014). Akciğer Kanseri Hastalarında Tanı Aldıktan Sonraki Sigara İçme Davranışları:Hastalık Algısı ve Baş Etme Becerilerini Tanı Aldıktan Sonraki Sigara İçme Davranışları Üzerine Etkisi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, 9-12 Nisan 2014, Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi."
Armay Z. (2000) Heinz Hartmann- The father of the Ego Psychology, Catharsis Psychology Students Journal, Boğaziçi Üniversitesi.
Armay Z. (2001). Depremzedelerde Akut Stress ve Disosiyasyon, Yüksek Lisans Tezi (MA), Boğaziçi Üniversitesi.
Armay Z., Elal-Lawrence G. (2001) Acute Stress and Dissociation on Earthquake Survivors, MA Thesis, ISTSS poster sunumu, New Orleans
Armay Z. (2006) Hastalık Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Yüksek Lisans Tezi (MSc), İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü.
Armay Z. (2006) Illness Perception in Cancer Patients, Poster presentation in 9th World Congress of Psychooncology (IPOS), London.
Armay Z., Özkan S. (2007) Transcultural Aspects of Cancer, Poster presentation in 2007 EACLPP Congress.
Armay Z., Özkan M, Kocaman N., Özkan S. (2007) Hastalık Algısı Ölçeğinin Kanser Hastalarında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Klinik Psikiyatri,10.192-200.
Kocaman N., Özkan M, Armay Z., Özkan S. (2007. Hastalık Algısı Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8,271.280.
Özkan S., Armay Z. (2007) Psikoonkoloji, Novartis, İstanbul.
Armay Z. (2009) Stress and burnout in the Cancer treatment team, Sempozyum sunumu, 11th World Congress of Psycho-oncology (IPOS), Vienna.
Grassi L, Özkan M, Armay Z. (2010) Pychooncological perspectives on pain, Sempozyum sunumu, 12th World Congress of Psycho-oncology (IPOS), Canada, Quebec.
Armay Z. Palliative Care in Cancer, Sempozyum sunumu, 12th World Congress of Psycho-oncology (IPOS), Canada, Quebec.
Özkan S., Özkan M, Armay Z. (2011) Cultural Meaning of Cancer Suffering, Journal of Pediatric Hematology/Oncology, 33,102–104.
Özkan S, Özkan M, Armay Z. (2010) The Disease Burden of Mastectomy: Turkish perspective and Impact on the Patient and Family. Handbook of Disease Burden and
Özkan S, Özkan M, Armay Z. (2010) The Disease Burden of Mastectomy: Turkish perspective and Impact on the Patient and Family. Handbook of Disease Burden and
Armay Z. Özkan S. (2011) Culturally Sensitive Approaches in Psycho-oncology: Workshop presented in 13th World Congress of Psycho-oncology, Antalya.
Armay Z. (2011) The Biopsychosocial Approach to Cancer Treatment in Turkey: Current Difficulties and Barriers, Published PhD Thesis