Sağlık Anksiyetesi (Hipokondriyazis)

Sağlık Anksiyetesi (Hipokondriyazis)

Sağlık Anksiyetesi Nedir?

Sağlık anksiyetesi; hasta olma endişesi olarak tanımlanabilir. Toplumda sık görülen bu durum hafif veya yoğun düzeyde yaşanabilir. Sağlık anksiyetesi çoğu zaman yaşamı tehdit eden bir hastalıkla karşılaşıldığında akut bir travmaya verilen doğal bir tepki olarak ortaya çıkar. Fakat bazı kişilerde bu anksiyete kronik olarak görülür ve sosyal yaşamını büyük ölçüde kısıtlar.

Hipokondriyazis

Kişinin sağlık durumuyla orantısız şekilde görülen sağlık anksiyetesi, basit bir hastalık fobisinden, hipokondriyazise (hastalık hastalığına) kadar varabilen bir tablo oluşturabilir. ”Hipokondriyazis” toplumun % 5’inde ve genellikle 20-30 yaş aralığında görülen yoğun hastalık endişesidir. Bu tanıyı alan kişiler dikkatlerini büyük ölçüde bedenlerindeki belirtilere verirler ve hastalıklarla ilgili korkuları gündelik faaliyetlerini ciddi derecede engeller.

Yoğun sağlık anskiyetesi

Yoğun sağlık anksiyetesi yaşayan kişi her an sağlığını kaybedebileceği korkusu duyduğundan bedeninde meydana gelen bazı belirtileri yanlış yorumlayıp aşırıya kaçan tedbirler alabilir. Örneğin, hafif bir baş ağrısı yaşadığında beyninde tümör olduğu sonucuna varır veya göğüste bir kas ağrısı hissettiğinde ciddi bir kalp hastalığının olduğu düşüncesine kapılır; farklı uzmanlara görünüp sayısız muayene olur, gerekli gereksiz bir sürü tetkik yaptırır.

Sağlık çalışanları, bu kişilere bedensel bir hastalıkları bulunmadığı güvencesi verdiklerinde dahi, çoğunlukla tıbbi açıdan gerekenin yapılmadığını düşünür ve bir türlü rahatlayamazlar. Sağlıklı görünseler bile bedenlerinde bir hastalık olduğunu düşünürler. Kaygı düzeyleri yüksektir. Bütün dikkatleri bedenlerinde olduğu için fizyolojik uyarı ve değişmelere karşı aşırı duyarlıdırlar. Bedensel uğraşlar hayatlarının büyük bölümünü kaplar. Zamanlarının çoğu doktor ziyaretleri ve hastanelerde geçer. Buna bağlı olarak iş performansları düşer, sosyal hayatları sekteye uğrar. Bu rahatsızlığa sahip kişilerin arkadaş ortamlarında sürekli hastalıklardan bahsetmeleri ve bu konudaki aşırı kaygıları sosyal ilişkilerini zedeler.

Psikoterapi

Sağlık Anksiyetesi günlük hayatın işlevselliğini bozmaya başladığı noktada, psikoterapi desteği alınması gereklidir. Bir klinik psikolog eşliğinde, kişinin bedeniyle kurduğu ilişki yeniden değerlendirilir. Çoğunlukla bedensel uğraşlar başlamadan önce uzun süren bir bunaltı dönemi yaşanmış ve bu bunaltı bedene aktarılarak zamanla bedensel hastalık uğraşına dönüşmüştür. Sağlık anksiyetesini hedef alan psikoterapide amaç, kişinin hastalık belirtileri ve bedensel duyumlarıyla ilgili yanlış bilişlerini tespit etmek ve farkındalık kazandırmaktır.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Yorum yazın