Yayınlar ve Uluslararası Sunumlar
 • Armay Z. (2000) Heinz Hartmann- The father of the Ego Psychology, Catharsis Psychology Students Journal, Boğaziçi Üniversitesi.
 • Armay Z. (2001). Depremzedelerde Akut Stress ve Disosiyasyon, Yüksek Lisans Tezi (MA), Boğaziçi Üniversitesi.
 • Armay Z., Elal-Lawrence G. (2001) Acute Stress and Dissociation on Earthquake Survivors, MA Thesis, ISTSS poster sunumu, New Orleans
 • Armay Z. (2006) Hastalık Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Yüksek Lisans Tezi (MSc), İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü.
 • Armay Z. (2006) Illness Perception in Cancer Patients, Poster presentation in 9th World Congress of Psychooncology (IPOS), London.
 • Armay Z., Özkan S. (2007) Transcultural Aspects of Cancer, Poster presentation in 2007 EACLPP Congress.
 • Armay Z., Özkan M, Kocaman N., Özkan S. (2007) Hastalık Algısı Ölçeğinin Kanser Hastalarında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Klinik Psikiyatri,10.192-200.
 • Armay Z. (2014) Kanser Psikolojisi, Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, 9-12 Nisan 2014, Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi.
 • Armay Z. ( 2010 ) Cancer In The Terminal Phase: Effects on the Treatment Team and Family, Journal of Psycho- Oncology, (19) 14-15.
 • Armay Z. Özkan S. (2011) Culturally Sensitive Approaches in Psycho-oncology: Workshop presented in 13th World Congress of Psycho-oncology, Antalya.
 • Armay Z. (2011) The Biopsychosocial Approach to Cancer Treatment in Turkey: Current Difficulties and Barriers, Published PhD Thesis.
 • Armay Z. (2009) Stress and burnout in the Cancer treatment team, Sempozyum sunumu, 11th World Congress of Psycho-oncology (IPOS), Vienna.
 • Armay Z.  (2010) Palliative Care in Cancer, Sempozyum sunumu, 12th World Congress of Psycho-oncology (IPOS), Canada, Quebec.
 • Armay Z.  (2017).The adaptation of meaning centered therapy for Turkish advanced cancer patients 19th World congress of Psycho-oncology, Berlin.
 • Grassi L, Özkan M, Armay Z. (2010) Pychooncological perspectives on pain, Sempozyum sunumu, 12th World Congress of Psycho-oncology (IPOS), Canada, Quebec.
 • Kocaman N., Özkan M, Armay Z., Özkan S. (2007) Hastalık Algısı Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8,271.280.
 • Özkan, S. ve Armay, Z. (2007) Psiko-Onkoloji. Kanser Hastasının Psikiyatrik ve Psikolojik Tedavisi: Form Reklam Hizmetleri.
 • Özkan, S., Armay (2004). Hastalık Algısı ve Kanser, Psiko- Onkoloji, 59-70 (2004).
 • Özkan S., Armay Z. (2007) Psikoonkoloji, Novartis, İstanbul.
 • Ozkan S, Armay Z. Kanser ve Kadın (2007) Ozkan S, editör. Psiko-Onkoloji, İstanbul: Novartis Oncology; . p.135-52.
 • Özkan, S., Özkan, , Armay, Z. (2011) Cultural Meaning of Cancer Suffering, Journal of Pediatric Hematology / Oncology doi 10. 1097 .
 • Özkan S., Özkan M, Armay Z. (2011) Cultural Meaning of Cancer Suffering, Journal of Pediatric Hematology/Oncology, 33,102–104.
 • Özkan, S., Özkan , Armay, Z. (2011).  Cultural Meaning of Cancer Suffering, Journal of Pediatric Hematology / Oncology doi 10. 1097.
 • Özkan M, Özkan S, Kocaman N. (2010) Quality of Life in Urticaria.Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measure. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Özkan S, Özkan M, Armay Z. (2010) The Disease Burden of Mastectomy: Turkish perspective and Impact on the Patient and Family. Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measure. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Mentor for SPARC MBC challenge (2015)  Quality of life support for Turkish Advanced Breast Cancer Patients, Kanserle Dans Derneği.
 • Kognitif ve davranış terapileri derneği 4.Ulusal Kongresi (2015). Kanser Hastalarına Psikoterapötik Yaklaşım- kongre sunumu Assoc. General Secretary for 13th World Congress of Psycho-Oncology in Antalya.
Bir süre rutinlerimizden uzaklaşmak
yaşamımıza uzaktan bakabilmemize izin verir, göremediklerimiz daha da netleşir.