Klinik Psikolog / Psikoonkolog Dr. Zeynep Armay

Klinik Psikolog / Psikoonkolog Dr. Zeynep Armay kanser hastaları ve hasta yakınları ile çalışmalarının yanı sıra, yetişkin ve ergenler ile özellikle psikolojik travma, sağlık psikolojisi, depresyon, kişilik bozuklukları, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları ve yeme bozuklukları üzerine klinik çalışmalarına devam etmektedir. Bireysel ve grup süpervizyonlarını ve talep doğrultusunda Türkçe’nin yanında İngilizce terapilerini de sürdürmektedir.

Psikoonkoloji alanında uluslararası ve ulusal dergilerdeki yayınlarının yanı sıra, yardımcı yazar olarak da Psikoonkoloji kitabını yazmıştır.

Klinik Psikolog / Psikoonkolog Dr. Zeynep Armay Etiler’de bulunan ofisinde sağlık psikolojisi ve psikoonkoloji alanında aktif olarak süpervizyon ve eğitimler vermektedir.

Sıçrayış

“Sen güçlüsün” sözü hayatın içinde sıklıkla duyduğumuz, yakınlarımız tarafından bize söylenen bir sözdür. Bizi motive etmek ve güç vermek için söylendiğini bilsek de kriz dönemlerinde genellikle tam tersi bir etkiye sahiptir. Kendimizi  “güçlü” hissetmediğimiz zamanlar çoğunluktadır aslında. Önemli olan “güçlü” değil “dirayetli” olabilmektir. Yaşam boyu zorlandığımız zamanlar olması, gücümüzü kaybettiğimiz anlar yaşamamız hatta tükendiğimizi, son […]

Psikolojik Sağlamlık

Tıpkı fiziksel sağlık ve dayanıklılığımız gibi psikolojik sağlamlık da çok önemlidir. Yaşamın zorlukları, iniş çıkışları, engelleri içinde bizi tek parça halinde tutan en önemli unsurlardan biri psikolojik sağlamlığımız/dayanıklılığımızdır. Sağlamlığımızın üstüne temellendiği zeminde özgüvenimiz, öz değer ve öz inancımız vardır. Kendi bütünlüğümüzü korumada ve yaşam krizleri içerisinde, ilk dayanağımız kendimize olan güven ve inancımız olmalıdır. Danışanlar […]

Terapi Türleri

Bireysel psikoterapi, bireyin zorlandığı konu/konular temel alınarak terapistin belirleyeceği yöntemlerin uygulanması ile gerçekleştirilen bir terapi biçimidir. Uygulanan temel yöntemler arasında davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal yaklaşımlar sayılabilir. Bireysel Psikoterapiler Bireysel psikoterapi danışan ile bir uzman (terapist) arasında temel olarak sözel iletişimin kullanıldığı bir tedavi ilişkisidir. * Bu ilişkide iki kişi birlikte çalışarak danışanın sorunlarını tanımlamaya ve […]

Dürtü Kontrol Bozuklukları

Dürtüler içten gelen bir uyaran olup, canlıların yaşamlarını devam ettirebilmelerinde büyük önem taşır. Örneğin açlık dürtüsü bize kan şekerimizin azaldığını ve enerji ihtiyacımızı karşılamamız gerektiğini hatırlatır. Ancak dürtüler her ne kadar yaşamımız için gerekli olsalar da kontrol altında tutulmadıkları takdirde birtakım sorunlara yol açabilirler. Dürtülerine karşı koymakta zorlanan kişilerde dürtü kontrol bozuklukları görülebilir. Bu tanıyı […]